Mercury

Wszechstronny i łatwy w obsłudze model, przeznaczony na potrzeby transportu miejskiego i dystrybucji. Podobnie jak w całej gamie Rolfo, pokłady są zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać maksymalną możliwą ładowność. Podwozie jest całkowicie ocynkowane, a wszystkie cylindry zostały poddane specjalnej obróbce antykorozyjnej. Operacje załadunku i rozładunku są szybkie i bezpieczne; ponadto w zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań w zakresie umiejscowienia zbiorników paliwa i skrzynek narzędziowych.
 
Model MERCURY jest dostępny zarówno w wersji do transportu pojazdów sprawnych jak i uszkodzonych, z możliwością zainstalowania pod podwoziem specjalnych zbiorników do gromadzenia płynów.