Kodeks etyczny

Kodeks etyczny Grupy Rolfo zawiera ogólne zasady (przejrzystość, uczciwość i lojalność), na których opiera się prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej; wskazane są w nim cele i wartości informacyjne dotyczące działalności Przedsiębiorstwa.

KODEKS ETYCZNY GRUPY ROLFO

Download

 

POLITICA PER LA QUALITA' ROLFO

Download